NOVINKY:

  • KK Rohožník usporiada dňa 3.12.2023 bonitáciu nemeckých ovčiakov na cvičisku KK Rohožník. Začiatok: 10,00 hod. Bonitačný komisár: Milan Huľo Figurant: Martin Barjak Uzávierka prihlášok do 29.11.2023 Kontakt: Gabriela Salaiová, 0903 čítajte viac
  • Prosíme vystavovateľov, ktorí sa zúčastnili Hlavnej špeciálnej výstavy v Beckove o zaslanie fotografií svojich jedincov /v postoji, v pohybe, hlava/ na mailovú adresu veronika.piatrova@zsksr.sk. Fotografie budú použité v prílohe Novín čítajte viac
  • Vysledkova-listina-HSV-NO-2023Stiahnuť čítajte viac
  • Tlačivá sú dostupné na stránke www.suchno.sk v časti SÚCHNO – Dokumenty. Dôkladne vyplnené žiadosti zasielajte elektronicky na adresu: suchno@suchno.sk. Na chovateľské akcie SÚCHNO sa nevzťahuje poplatok. Uzávierka žiadostí: 30. 11. 2023. čítajte viac
  • Členský príspevok na rok 2024 je pre občanov SR vo výške 22,- €, pre zahraničných členov 38,- €. Členský príspevok na rok 2024 je potrebné uhradiť najneskôr do 31. 12. čítajte viac
  • Predsedníctvo SÚCHNO rozhodlo o zrušení úderov palicou na bonitáciách SÚCHNO od výcvikovej sezóny 2023 čítajte viac
  • Na základe množiacich sa prípadov zvlášť v exteriérovom chove Predsedníctvo SÚCHNO rozhodlo, že majiteľ suky pred plánovaným krytím v zahraničí (okrem Českej republiky, Nemecka a Rakúska) je povinný zaslať na čítajte viac
  • Upozornenie  pre členov SKJ na  povinnosti vyplývajúce pre  majiteľov a chovateľov psov z vyhlášky 283/2020  MPaRV zo 6. októbra 2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne čítajte viac
fci
skj
ukk