Predsedníctvo

Albín Majsniar – predseda, štatutárny zástupca

Albín Majsniar

Rozhodca pre exteriér NO od roku 1997 a od roku 1998 bonitačný komisár. Posudzoval na výstavách v Poľsku, v Čechách, na Slovensku, na Ukrajine, v Maďarsku. Od roku 1984 majiteľ CHS Dlhá Roveň. Odchoval bezmála 1000 šteniat, momentálne ukončil ôsmy krát abecedu odchovu. Najvyššie ocenenie VA (výberová trieda) ako prvé z jeho chovu dosiahli v roku 1996 VA1 Hexi Dlhá Roveň a jej sestra VA2 Heidi Dlhá Roveň. VA triedy postupne získali Cula, Toska, Oma, Azzy, Esther, Iska, Afra a Culi Dlhá Roveň, zo psov Gassy, Italo, Leif a Carg Dlhá Roveň. V poslednom roku získala Thalia Dlhá Roveň, ktorá je už piatou generáciou cez matky z vlastnej CHS, ocenenie VA1 na Slovensku a taktiež v ďalších troch štátoch. Na Siegerschau v Nemecku získala Azzy Dlhá Roveň umiestnenie V22 v prvom ringu a ocenenie V získala na tejto prestížnej výstave aj Thalia Dlhá Roveň – dcéra Esther Dlhá Roveň. Ďalším cieľom CHS je dochovať anatomicky dobre stavané jedince, dobré v type a výraze, dobrej povahy.

Mgr. Juraj Štaudinger – podpredseda

Mgr. Juraj Štaudinger

Rozhodca pre exteriér NO, bonitačný komisár, rozhodca pre výkon. Kynológii sa venuje od roku 1982, keď prvý krát štartoval na Majstrovstvách SSR mládeže, v nasledujúcich rokoch sa ich zúčastnil niekoľko krát. Od roku 1982 je majiteľom chovateľskej stanice z Jur-Štavu CS, neskôr z Jurschtavu. V rokoch 1992-2000 sa kynológii venoval profesionálne ako príslušník PZ. V týchto rokoch sa niekoľkokrát zúčastnil Majstrovstiev SR Policajného zboru a Majstrovstiev Európy policajných psov. V roku 1998 sa stal Majstrom Európy Policajných zborov. Od roku 1988 vykonáva aj funkciu Okresného poradcu chovu v okrese Lučenec. Čenom Predsedníctva SÚCHNO a Prezídia ZŠK SR je od roku 1999, od roku 2008 je zároveň prezidentom ZŠK SR.

Mgr. Ivan Kočajda – ústredný poradca pre chov, štatutárny zástupca

Mgr. Ivan Kočajda

Rozhodca pre exteriér NO a bonitačný komisár, ústredný poradca chovu od roku 1995, viceprezident ZŠK SR od roku 1998 a viceprezident SKJ. Majiteľ chovateľskej stanice z Lintichu, založenej v roku 1981. Jedince z jeho chovu, alebo v jeho majetku získali v siedmich krajinách, vrátane USA viac ako 50 x VA triedu, z toho 24 x VA1 v troch krajinách. V roku 2009 Garp z Lintichu a Garrya z Lintichu na svetovej výstave FCI získali titul svetový víťaz. Jeho chovateľská stanica sa stala víťazom chovateľských staníc na Hlavnej špeciálnej výstave NO 7 x.

Ján Sudimák – zástupca ústredného poradcu pre chov

Ján Sudimák

Rozhodca pre exteriér NO, bonitačný komisár, predseda KŠK ECE Bardejov. O kynológiu sa zaujímal od ranného detstva, neskôr sa jeho chovateľský smer formoval počas základnej vojenskej služby, ktorú vykonával u pohraničnej stráže. 25.5.1973 mu bol pridelený názov chovateľskej stanice Egidius, ktorý bol po aktualizácii CHS zmenený na Eqidius. Jeho prvou sučkou s PP bola Kate z Poldomu, ktorá sa neskôr stala zakladateľkou jeho chovu. Najväčší úspech v oblasti výcviku je 2.miesto na Majstrovstvách slovenska v roku 1987 v Poprade, podľa 500 bodového rozpisu. V chovateľskej oblasti boli najúspešnejšie roky 2011, keď Geischa Eqidius získala 1. miesto ako absolútna víťazka Universalsieger a Witz Eqidius 1.miesto v kategórií výkon. Najväčší úspech prišiel v roku 2012 na Majstrovstvách sveta WUSV v rakúskom Steyri , Witz Eqidius, 2. miesto Geischa Eqidius 3. miesto a obaja bodovali do „ zlatého družstva“. Na silne obsadených Majstrovstvách Nemecka, obsadil Quintus Eqidius 12. miesto. Ambíciou v chove je doplniť titul Majstra sveta a naďalej chovať kvalitných psov. Jeho krédom je chovať nemeckých ovčiakov psychicky a fyzicky zdravých.

Bc. Jozef Adamuščin – ústredný výcvikár

Jozef Adamuščin

S kynológiou som začal v roku 1983 v rodnom Bardejove, rok a pol som pôsobil v Nitre a od roku 1990 pokračujem v Senici, kde som bol niekoľko rokov predsedom miestneho kynologického klubu. Od roku 2009 som rozhodcom z výkonu. Za toto krátke obdobie som posudzoval Majstrovstvá MSKS, Majstrovstvá Slovenska, Majstrovstvá Ruska a delegovaný som na Majstrovstvá Maďarska a Majstrovstvá ČKNO. Od roku 1992 som majiteľom chovateľskej stanice Barnero zameranej na chov pracovnej línie nemeckého ovčiaka. Mojimi najväčšími úspechmi v chove sú 3 tituly Majstra Slovenskej republiky so psom Ozzy Barnero a dva krát vicemajstra so sukami Rischa Barnero a Usha Barnero. Ako psovod som so psom Ozzy Barnero získal tituly majster Slovenskej republiky ZŠK v roku 2007, majster Slovenskej republiky SÚCHNO 2007, víťaz Slovenského pohára, 7. miesto na majstrovstvách sveta WUSV v Bratislave. So psom Faro Demin Dvor som sa stal Majstrom SR 2011, druhým vicemajstrom WUSV Universalsieger 2011 a v roku 2010 sme obsadili 7. miesto na MS FCI 2010 a 15. miesto na MS WUSV 2010. So psom Chris spod Lazov som sa stal víťazom dvoch kvalifikačných pretekov na MS FCI a WUSV, získali sme titul Majstra Slovenska ZŠK, vyhrali vo výkone na WUSV Universalsieger 2013, získali 11. miesto na WUSV 2013 a dosiahli náš najväčší životný úspech – historicky prvý titul majstra sveta FCI, ako v jednotlivcoch, tak aj v družstvách! A s radosťou môžem konštatovať, že veta: „Mojim osobným kynologickým cieľom je zisk titulu majstra sveta“, ktorú som do svojho životopisu napísal pri nástupe na moje prvé štvorročné funkčné obdobie v prezídiu, je dnes realitou.

Mgr. Igor Lengvarský – zástupca ústredného výcvikára

Narodený : 28.10.1961 vo Vranove nad Topľou, Slovensko. Prvé kynologické preteky so svojim psom som absolvoval v roku 1976. Od roku 1979 som vykonával funkciu výcvikára a figuranta. Rozhodca som od roku 1981. Medzinárodné preteky posudzujem od roku 1994. Doteraz som posudzoval v 20 štátoch Európy, v USA a v Japonsku 55 medzinárodných majstrovstiev. Majstrovstvá sveta som posudzoval:
FCI IPO – 1999 – Rakúsko – Stockerau – stopa, WUSV SchH – 1999 – Nemecko – Baunatal – poslušnosť, ISPU – 2003 – Česko – Plzeň – obrana, FCI FH – 2004 – Nemecko – Jasen – stopa, FCI IPO – 2006 – Slovinsko – Nova Gorica – poslušnosť, FM BB IPO – 2006 – Maďarsko – Sekesfervár- stopa, ISPU – 2007 – Česko – Klatovy – obrana, FCI FH -2009 – Francúzko – Chalon de Champagne – stopa, WUSV SchH – 2009 – Nemecko – Krefeld – stopa, WM ISR – 2010 – Denmark – stopa, WM ATIBOX – 2011- Rakúsko – Wieselburg – stopa, ISPU – 2011 – Švajčiarsko – Lausen – poslušnosť, FCI IPO – 2012 – Maďarsko – Zalaegerszeg – obrana.

Ako organizátor som sa podieľal na usporiadaní majstrovstiev sveta u nás na Slovensku: v roku 1997 Majstrovstvá sveta FCI v Nitre a v roku 2007 Majstrovstvá sveta WUSV v Bratislave. V roku 2002 a 2008 som bol hlavným organizátorom Majstrovstiev sveta FCI FH vo svojom rodnom meste Vranov nad Topľou.
V roku 2010 som založil nový celoeurópsky program stopárskych pretekov ME IPO FH, ktoré som aj v tomto roku organizoval v Slovenskom Novom Meste. Tento rok organizujem MS WUSV Universal Sieger 2014 vo Vranove nad Topľou.
Ako psovod som na vrcholné súťaže priviedol 5 psov. Dvakrát som sa stal Majstrom Slovenska. Prvýkrát som štartoval na Majstrovstvách Európy FCI v r. 1986 v Čechách v Hradci Králove. Na majstrovstvách sveta som štartoval od roku 1992 do r. 2008 s tromi psami. Na MS FCI som štartoval 7 krát a MS WUSV 6 krát.
Od roku 1994 som sa každoročne spolupodieľal na výjazdoch slovenskej reprezentácie a pôsobím ako zástupca Slovenska v pracovnej komisii FCI a WUSV.

Ondrej Kvokačka – člen predsedníctva

Rozhodca pre výkon a okresný poradca chovu v okresoch Košice mesto, Košice  – okolie, Rožňava a Trebišov. Kynológii sa venuje od roku 1992, začínal ako člen ZO Bardejov, neskôr ako výcvikár a figurant, v súčasnosti člen KK Anička Košice.  Od roku 2000 sa kynológii venuje profesionálne ako príslušník PZ SR.  Od roku 2004 je majiteľom chovateľskej stanice IVERON.  Kynologicky aktívny na rôznych pretekoch od roku 2005.Členom Predsedníctva SÚCHNO je od roku 2022.