Pracoviská RTG

Meno Adresa Email
MVDr. Róbert HolečkaHviezdoslavova 718/3, 075 01 Trebišov, tel.: 056/6724998, 0905360602
MVDr. Ivan InštitorisRemeselnícka 4, 949 01 Nitra, 037/7416751, 0905645178
MVDr. Ivan KarpjakVet. nemocnica, Bajkalská 28, 080 01 Prešov, tel.: 051/7715039 veterinarnanem@stonline.sk
MVDr. Tomáš KrupaVeterinárna ambulancia OraVet, Slanická 465/31, 029 01 Námestovo, 0908 694 614, 0902 108 331, www.oravet.sk
MVDr. Tomáš KriekVeterinárna ambulancia ANIMAGUS, Haličská cesta 24, 984 03 Lučenec, Tel.: 0903 548 152info@dru-wyd.sk
MVDr. Patrik LičkoVet. Ambulancia Bardvet, Jiráskova 16, 085 01 Bardejov info@veterinar-bardejov.sk
prof. MVDr. Valent Ledecký, CScOrthoped-LED, 044 42 Košické Olšany 262, 0915 984 574
www.vetortoped.sk.
MVDr. Ivan PašekZvieracia klinika Pašek s.r.o., Orešianska ulica 1A, 917 00 Trnava, tel.: 0905261932 zvieraciaklinikatt@gmail.com
MVDr. Juraj NemčekJ. Švermu 21, 960 01 Zvolen, tel.: 0905267425
MVDr. Róbert PánkoVet. ordinácia, Komjatická 65, 940 63 Nové Zámky, tel.: 0903431002 pankomvdrr@yahoo.com
MVDr. Vladimír SalaiVeterinárna ambulancia, 906 38 Rohožník, tel.: 0905521887 vla333@msn.com
MVDr. Ladislav SmatanaVet. prax EJMI, Školská 60, 972 01 Bojnice, tel.: 0905478536, 0905721677 pmlaka@hotmail.com
MVDr. Martin ŠmičekVET 4your PET s.r.o., Kpt. Nálepku ( areál Žil. Univerzity) Liptovský Mikuláš 031 01, tel.: 0915420399
MVDr. Milan ŠvihranVet. poliklinika, Semenárska 36, 851 10 Bratislava, tel.: 0905404521 veterinar.svihran@stonline.sk
MVDr. Bystrík NahalkaVeterinárna klinika, Hraničná 666/12, 058 01 Poprad, 0911 761 664
MVDr. Dalibor AdamaťVeterinárna klinika VETAXS s.r.o., Električná 339/17, 911 01 Trenčín, 0908 683 123
recepcia 032/64 000 80