Kalendár

Tlač kalendáru 2020 (po kliknutí vyčkajte na vygenerovanie)

Bonitácie NO

2021

Podmienky účasti na bonitáciach NO:

  • skúška z výkonu min. SVV1, vykonaná na Slovensku, IPO vykonané na Slovensku, v SRN, v ČR a v Rakúsku a ZVV vykonaná v ČR
  • výstavné hodnotenie min. „dobrý“ z OV SÚCHNO alebo z HŠV SÚCHNO v tr. mladých, dospievajúcich, alebo dospelých
  • hodnotenie z národných a z medzinárodných výstav organizovaných na Slovensku platí len za predpokladu, že výstavu posudzuje rozhodca SÚCHNO
  • RTG bedrových kĺbov do druhého stupňa (vrátane) a výsledok RTG na DBK – ak bol vykonaný pred kúpou, zo SRN, Rakúska (ÖSV) a ČR
  • jedinci narodené po 1.1.2006 RTG lakťových kĺbov do druhého stupňa (vrátane)
  • chovnosť na základe prvej bonitácie platí nasledujúce 2 roky. Jedinci zaradení do chovu v r. 2015 musia absolvovať rebonitáciu v r. 2017. Po uplynutí tejto doby a novom úspešnom absolvovaní bonitácie je chovnosť predĺžená doživotne

Bonitácie SV

2021

Podmienky účasti na bonitáciach SV:

  • skúška z výkonu min. SVV1, IGP1, RTG DBK A DLK vyhodnotené v Nemecku so zápisom v plemennej knihe SV, a výstava u rozhodcu SV