Cenník

Poplatky za úkony SÚCHNO platné od 01.04.2024

 

Preukaz o pôvode + tetovacie číslo 10,00 €
Preukaz o pôvode do 24. hod. +100 % 20,00 €
Preukaz o pôvode do 7 dní + 50% 15,00 €
Krycí list 10,00 €
Zápis importu 10,00 €
Exportný preukaz o pôvode 12,00 €
Duplikát exportného preukazu o pôvode 20,00 €
Duplikát preukazu o pôvode 18,00 €
Registrácia do chovu 8,00 €
Preregistrácia doživotnej chovnosti 5,00 €
Registrácia do chovu SV – Körung 35,00 €
Kniha odchovu a krytia 2,00 €
Členský poplatok SÚCHNO+NK 30,00 €
Členský poplatok zahraničie 50,00 €
Výkonnostný a výstavný preukaz 10,00 €
Zápis RTG na DBK 12,00 €
Zápis RTG na DLK 12,00 €
Prechodový stavec 12,00 €
Zápis RTG na DBK vyhodnotený v ČR 50,00 €
Zápis RTG na DLK vyhodnotený v ČR 50,00 €
RTG na DBK vyhodnotený v Nemecku 60,00 €
RTG na DLK vyhodnotený v Nemecku 60,00 €
RTG na DBK+prechodový stavec vyhodnotený v Nemecku 75,00 €
RTG prechodový stavec vyhodnotený v Nemecku 40,00 €
RTG chrbtice vyhodnotený v Nemecku 40,00 €
Štartovný poplatok OV /1.pes/ 15,00 €
Štartovný poplatok OV /ďalší pes/ 10,00 €
Štartovný poplatok na bonitáciu 20,00 €
Štartovný poplatok na HŠV NO /1.pes/ 20,00 €
Štartovný poplatok na HŠV NO /ďalší pes/ 7,00 €
Štartovný poplatok na HŠV NO II. uzávierka 25,00 €
OPCH I. kontrola vrhu 5,00 €
OPCH II. kontrola vrhu 5,00 €
OPCH poplatok za tetovanie /1 šteňa 2,00 €
Poplatok za delegovanie rozhodcu SV 150,00 €
DNA vyhodnotené v Nemecku 90,00 €
Tlačivá RTG+DNA+OCD SV 1,00 €
Tetovacia pasta 10,00 €
Poštovné a balné Slovensko 5,00 €
Poštovné a balné zahraničie 10,00 €
   
Nečlenom SÚCHNO účtujeme za všetky úkony 3-násobné poplatky mimo poplatkov SV