Rozhodnutie Predsedníctva SÚCHNO

  • Home
  • Rozhodnutie Predsedníctva SÚCHNO

Na základe množiacich sa prípadov zvlášť v exteriérovom chove Predsedníctvo SÚCHNO rozhodlo, že majiteľ suky pred plánovaným krytím v zahraničí (okrem Českej republiky, Nemecka a Rakúska) je povinný zaslať na Chovateľskú skupinu SÚCHNO žiadosť o povolenie krytia spolu so všetkými dokladmi krycieho psa (kópia PP, potvrdenie o vykonanej skúške, výstavné ocenenie, bonitácia).