Oznam – Körung

  • Home
  • Oznam – Körung

SÚCHNO na základe prijatého prípisu od SV, oznamuje organizátorom a potencionálnym účastníkom Körungu, že je potrebné prihlásenie jedincov v dostatočnom časovom predstihu.

Usporiadateľ akcie je povinný zaslať najneskôr 14 dní pred konaním akcie, na e-mailovú adresu renata.suchno@gmail.com súpisku účastníkov.

Prihlášky po zaslaní tejto súpisky nebudú akceptované.