Cenník SÚCHNO

Členská schôdza SÚCHNO schválila dňa 16.2.2020, nový cenník spojený s úkonmi HPK SÚCHNO

Cenník platný od 17.2.2020

Preukaz o pôvode + tetovacie číslo8,00 €
Preukaz o pôvode do 24. hod. +100 %16,00 €
Preukaz o pôvode do 7 dní + 50%12,00 €
Krycí list4,00 €
Zápis importu10,00 €
Exportný preukaz o pôvode12,00 €
Duplikát exportného preukazu o pôvode20,00 €
Duplikát preukazu o pôvode18,00 €
Registrácia do chovu8,00 €
Preregistrácia doživotnej chovnosti5,00 €
Registrácia do chovu SV – Körung35,00 €
Kniha odchovu a krytia2,00 €
Členský poplatok SÚCHNO+NK22,00 €
Členský poplatok zahraničie38,00 €
CHNCHS30,00 €
Výkonnostný a výstavný preukaz5,00 €
Zápis RTG na DBK12,00 €
Zápis RTG na DLK12,00 €
Zápis RTG na DBK vyhodnotený v ČR50,00 €
Zápis RTG na DLK vyhodnotený v ČR50,00 €
RTG na DBK vyhodnotený v Nemecku50,00 €
RTG na DLK vyhodnotený v Nemecku50,00 €
Štartovný poplatok OV /1.pes/8,00 €
Štartovný poplatok OV /ďalší pes/6,00 €
Štartovný poplatok na bonitáciu12,00 €
Štartovný poplatok na HŠV NO /1.pes/20,00 €
Štartovný poplatok na HŠV NO /ďalší pes/7,00 €
Štartovný poplatok na HŠV NO II. uzávierka15,00 €
OPCH I. kontrola vrhu5,00 €
OPCH II. kontrola vrhu5,00 €
OPCH poplatok za tetovanie /1 šteňa2,00 €
Poplatok za delegovanie rozhodcu SV150,00 €
DNA vyhodnotené v Nemecku85,00 €
Tlačivá RTG+DNA SV1,00 €
Tetovacia pasta7,00 €
Poštovné a balné Slovensko5,00 €
Poštovné a balné zahraničie10,00 €
Nečlenom SÚCHNO účtujeme za všetky úkony 3-násobné poplatky