Bonitácie

Bonitácie NO 2019

DátumMesto, OrganizátorBonitačný komisárPropozícieVyhodnotenie
17.03.2019KK Lučenec
Mgr. Juraj Štaudinger
Albín Majsniar /SK/
20.03.2019OKH PPZ
OKH PPZ
Ján Sudimák /SK/
04.05.2019KK Kolárovo
JUDr. Peter Papáček
Ivan Kočajda Mgr. /SK/
12.05.2019KK Nitrica
Jozef Štanga
Juraj Štaudinger Mgr. /SK/
15.06.2019KK Kežmarok
Silvia Lisoňová
Ján Sudimák /SK/
15.06.2019KK Banská Belá
Milan Babirád
Ivan Kočajda Mgr. /SK/
14.09.2019KK Abrahám
Eva Kollárová
Juraj Štaudinger Mgr. /SK/
19.10.2019KK Štrba
Ján Garajček
Ján Sudimák /SK/ prop
19.10.2019KK NIKO Nitrianské Rudno
Ján Belanec
Juraj Štaudinger Mgr. /SK/prop
23.10.2019OKH PPZ
OKH PPZ
Ján Sudimák /SK/
02.11.2019KK Brezno
Marian Petrek
Ivan Kočajda Mgr. /SK/prop
06.11.2019ZVJS
ZVJS
Albín Majsniar /SK/
09.11.2019KK Canis Spišská Nová Ves
Milan Oravec
Albín Majsniar /SK/prop

Podmienky účasti na bonitáciach NO:

  • skúška z výkonu min. SVV1, vykonaná na Slovensku, IPO vykonané na Slovensku, v SRN, v ČR a v Rakúsku a ZVV vykonaná v ČR
  • výstavné hodnotenie min. „dobrý“ z OV SÚCHNO alebo z HŠV SÚCHNO v tr. mladých, dospievajúcich, alebo dospelých
  • hodnotenie z národných a z medzinárodných výstav organizovaných na Slovensku platí len za predpokladu, že výstavu posudzuje rozhodca SÚCHNO
  • RTG bedrových kĺbov do druhého stupňa (vrátane) a výsledok RTG na DBK – ak bol vykonaný pred kúpou, zo SRN, Rakúska (ÖSV) a ČR
  • jedinci narodené po 1.1.2006 RTG lakťových kĺbov do druhého stupňa (vrátane)
  • chovnosť na základe prvej bonitácie platí nasledujúce 2 roky. Jedinci zaradení do chovu v r. 2015 musia absolvovať rebonitáciu v r. 2017. Po uplynutí tejto doby a novom úspešnom absolvovaní bonitácie je chovnosť predĺžená doživotne

Bonitácie SV 2019

DátumMesto, OrganizátorBonitačný komisárPropozícieVyhodnotenie
19.05.2019KK Banská Bystrica
Mgr. Ivan Kočajda,…
16.11.2019KK Rohožník
MVDr. Vladimír Salai,…
Edgar Pertl

Podmienky účasti na bonitáciach SV:

  • skúška z výkonu min. SVV1, IPO1, /u rozhodcu SV/, RTG DBK A DLK vyhodnotené v Nemecku so zápisom v plemennej knihe SV, a výstava u rozhodcu SV