Vítame Vás na novej webstránke
Slovenskej únie chovateľov Nemeckých ovčiakov

Osobné vybavovanie stránok je až do odvolania zrušené.

Prosíme kontaktovať sekretariát len prostredníctvom poštovej a e-mailovej komunikácie – pracovníčky sekretariátu pracujú formou homeoffice.

NOVINKY:

  • Výsledky z Hlavnej špeciálnej výstavy nájdete tu: Vysledky-HSV-Beckov-2021-1Stiahnuť čítajte viac
  • Na základe množiacich sa prípadov zvlášť v exteriérovom chove Predsedníctvo SÚCHNO rozhodlo, že majiteľ suky pred plánovaným krytím v zahraničí (okrem Českej republiky, Nemecka a Rakúska) je povinný zaslať na čítajte viac
  • Členský príspevok na rok 2022 je pre občanov SR vo výške 22,- €, pre ostatných zahraničných členov 38,- €. Členský príspevok zahŕňa zasielanie Novín kynológov. Členský príspevok na rok 2022 čítajte viac
  • Upozornenie  pre členov SKJ na  povinnosti vyplývajúce pre  majiteľov a chovateľov psov z vyhlášky 283/2020  MPaRV zo 6. októbra 2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne čítajte viac
  • V zmysle nariadenia vlády SR a ÚVZ SR bude kancelária až do odvolania pracovať formou home office. Prosíme kontaktovať kanceláriu SÚCHNO len prostredníctvom poštovej a e-mailovej komunikácie. Ďakujeme za pochopenie čítajte viac
fci
skj
ukk