ZMENA ADRESY: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica

OZNAM:

Na základe rozhodnutia predsedníctva SÚCHNO a prezídia ZŠK, z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19 na území SR, v záujme ochrany zdravia, ako aj z ekonomických dôvodov Noviny kynológov číslo 3-4/2020 nebudú distribuované.

ZŠK SR a SÚCHNO zverejňuje pre všetkých členov a priaznivcov SÚCHNO a ZŠK SR online verziu NK 3-4/2020.

Noviny kynológov na stiahnutie [.pdf]

 

NOVINKY:

 •           Prezídium ZŠK SR a Predsedníctvo SÚCHNO  vyzýva všetkých svojich členov aby dôsledne dodržiavali  OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydaného dňa 14. 10. 2020 pod spisovou značkou OLP/8326/2020 a to predovšetkým čítajte viac
 • MŠK ZO Kynológia Kežmarok v súvislosti s novými opatreniami na zamedzenie šírenia Corona vírusu si Vás dovoľuje informovať, že bonitácia zo 17.10.2020 sa odkladá. Termín bude určený dodatočne. Jozef Nahálka, čítajte viac
 • MŠK Základná organizácia Kynológia Kežmarok Vás pozýva na Bonitáciu NO Dňa: 17.10.2020 Prezentácia: 7,00 – 8,00 hod. Začiatok bonitácie: 8,00 hod. Miesto konania: Areál základnej organizácie kynológie Kežmarok Bonitačný komisár: čítajte viac
 • V záujme zachovania zdravia pracovníkov sekretariátu ZŠK SR a SÚCHNO je kancelária od 1.10.2020 pre klientov zatvorená. Prosíme kontaktovať sekretariát len prostredníctvom poštovej, e-mailovej alebo telefonickej komunikácie. Ďakujeme za pochopenie čítajte viac
 • Z dôvodu COVID opatrení rušíme OV NO, ktorá sa mala uskutočniť 3.10.2020 v Smižanoch. Poplatky budú prihláseným vrátené po odčítaní sumy za spätný prevod. Prosíme o strpenie vzhľadom na náročnosť čítajte viac
 • Kynologický klub Vyhne Vás pozýva na Bonitáciu NO, ktorá sa uskutoční dňa 7.11.2020 Miesto konania:      areál KK Vyhne Bonitačný komisár: Mgr. Juraj Štaudinger Figuranti:               L. Baláž, R. Lipták Štartovné:               10,- čítajte viac
 • Tlačivá sú dostupné na stránke. Dôkladne vyplnené žiadosti zasielajte elektronicky (suchno@suchno.sk) alebo poštou na adresu: SÚCHNO, Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica do 31.10.2020. čítajte viac
 • Maximálny počet vystavovateľov 50! Vstup do areálu je možný len s ochranným rúškom, alebo inak dostatočne prekrytými ústami a nosom. Bez ochranných pomôcok nebude vystavovateľom vstup do areálu umožnený! čítajte viac
 • Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu pandémie Corona je WUSV – Universalsieger Francúzsko 2020, ZRUŠENÝ. čítajte viac
 • Na základe prijatého listu zo dňa 17.7.2020 z SV oznamujeme majiteľom jedincov, ktorým chovnosť (Körung) končí v roku 2020, že SV schválilo predĺženie chovnosti (Körung) a to do 31.12.2021. Pre čítajte viac
 • Vážení chovatelia! Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli.  Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré menia náš zabehnutý rytmus čítajte viac
 • SÚCHNO na základe prijatého prípisu od SV, oznamuje organizátorom a potencionálnym účastníkom Körungu, že je potrebné prihlásenie jedincov v dostatočnom časovom predstihu. Usporiadateľ akcie je povinný zaslať najneskôr 14 dní čítajte viac
 • Členská schôdza SÚCHNO schválila dňa 16.2.2020, nový cenník spojený s úkonmi HPK SÚCHNO Cenník platný od 17.2.2020 Preukaz o pôvode + tetovacie číslo8,00 €Preukaz o pôvode do 24. hod. +100 %16,00 €Preukaz čítajte viac
 • výsledky HŠV NO 2019 [.pdf] čítajte viac
fci
skj
ukk