ZŠK-Kynologický klub Pliešovce Vás pozýva na bonitáciu NO

  • Home
  • ZŠK-Kynologický klub Pliešovce Vás pozýva na bonitáciu NO

Termín konania: 14.05.2022

Miesto konania: štadión TJ VLM Pliešovce

Prezentácia: 8,00 – 8,30 hod.

Bonitačný komisár: Mgr. Ivan Kočajda

Poplatok: 12,- €/pes

Uzávierka: 10.05.2022

Prihlášky posielajte na adresu: Bc. Ivan Teren, Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce, e-mail:terenivan@gmail.com, tel.: +421904678174

Prihláškou na bonitáciu je čitateľná fotokópia PP, výstavné ocenenie, potvrdenie o vykonanej skúške.

Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas so zverejnením osobných údajov v katalógu a v Novinách kynológov.