Zmena stránkových hodín

  • Home
  • Zmena stránkových hodín

V zmysle nariadenia vlády SR a ÚVZ SR bude kancelária až do odvolania pracovať formou home office. Prosíme kontaktovať kanceláriu SÚCHNO len prostredníctvom poštovej a e-mailovej komunikácie.

Ďakujeme za pochopenie