Žiadosti o chovateľské akcie SÚCHNO na rok 2024

  • Home
  • Žiadosti o chovateľské akcie SÚCHNO na rok 2024

Tlačivá sú dostupné na stránke www.suchno.sk v časti SÚCHNO – Dokumenty. Dôkladne vyplnené žiadosti zasielajte elektronicky na adresu: suchno@suchno.sk. Na chovateľské akcie SÚCHNO sa nevzťahuje poplatok.

Uzávierka žiadostí: 30. 11. 2023.

Kynologické kluby, ktoré budú  mať plánované chovateľské akcie v termínoch chránených akcií budú mať možnosť dodatočne si zmeniť termín.