POZVÁNKA NA BONITÁCIU VYHNE

  • Home
  • POZVÁNKA NA BONITÁCIU VYHNE

Kynologický klub Vyhne Vás pozýva na Bonitáciu NO, ktorá sa uskutoční dňa 7.11.2020

Miesto konania:      areál KK Vyhne

Bonitačný komisár: Mgr. Juraj Štaudinger

Figuranti:               L. Baláž, O. Bihari

Štartovné:               10,- € za psa

Uzávierka:              30.10.2020

Prihlášky zasielajte na adresu:

Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, dlharoven@post.sk

Prihláškou sa rozumie čitateľná fotokópia preukazu o pôvode, potvrdenie o vykonanej skúške a výstavné ocenenie.

Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov v katalógu.

Tešíme sa na Vašu účasť!