Pohár troch národov /SK, ČR, PL/

  • Home
  • Pohár troch národov /SK, ČR, PL/

Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov, Český klub nemeckých ovčiakov a Poľský klub nemeckých ovčiakov organizujú sériu troch výstav s názvom Pohár troch  národov. Výstavy sa budú konať 21.05.2022 v Závode (SR), 26.06.2022 Troubelice (CZ) a 16.07.2022 Jaśkowice (PL) a budú ich posudzovať rozhodcovia výlučne zo Slovenska, Česka a Poľska. Domáci rozhodcovia budú posudzovať nižšie triedy.  Na poslednej výstave sa uskutoční oficiálne vyhodnotenie Pohára troch národov. Bodové hodnotenie bude závisieť od obsadenosti triedy, pričom víťaz získava toľko bodov, koľko jedincov nastúpilo do triedy. Jedinec na poslednom mieste získava 1 bod. Body budú spočítané aj do súťaže chovateľských staníc, kde boduje každý jedinec za konkrétnu chovateľskú stanicu.