Oblastná výstava NO

  • Home
  • Oblastná výstava NO

Kynologický klub Slovenský raj – Smižany

 Vás srdečne pozýva na Oblastnú výstavu NO

Dátum konania: 3.10.2020

Miesto konania: areál KK Slovenský raj – Smižany

Rozhodca: Silvia Lisoňová

1. uzávierka: 12.09.2016, za prvého psa 7eur, za každého ďalšieho 5 eur

2. uzávierka: 20.09.2019, za každého psa 10 eur

Prezentácia: 7.30 – 8.45 hod.

Začiatok akcie: 9.00 hod. 

Prihláškou sa rozumie čitateľná fotokópia PP (všetky strany) a pracovnej knižky (ak ju pes má), fotokópia dokladu o zaplatení a zaradenie do triedy na výstavu. Doporučujem dopísať aj telefónne číslo, príp. iný kontakt, v prípade potreby Vás budeme kontaktovať. .Nečitateľné a nekompletné prihlášky nebudú akceptované!!!! Po 2. uzávierke nebude akceptovaná žiadna prihláška!!!! Poplatok je potrebné uhradiť  poštovou poukážkou na adresu, platba cez účet nie je možná!!!!! 

V prípade, že sa výstava neuskutoční z dôvodu Corona opatrení, bude Vám poplatok vratený po odčítaní sumy za poštovné.

Kontakt: MVDr. Kristína Kovaľová, Tatranská 33, Smižany, 053 11, mail: seychely1@centrum.sk,   tel: 0905 903 102

Viac info ako aj priebežné info na: www.kkslovenskyraj.wixsite.com alebo na Facebooku / Kk Slovenský raj – Smižany / podujatia/ Oblastná výstava NO

Veterinárne podmienky: platné očkovania proti infekčným ochoreniam a besnote, ostatné v zmysle platných veterinárnych predpisov.