Oblastná výstava 8. 7. 2023 Poprad

  • Home
  • Oblastná výstava 8. 7. 2023 Poprad

Kynologický klub ZO kynológia Poprad Vás pozýva na oblastnú výstavu

Nemeckých ovčiakov

Miesto konania: Jazdecký areál Poprad – Kvetnica

adresa: Kvetnica 3576/2a, 05801 Poprad

dátum: 8. 7. 2023

Registrácia: 7:30 – 8:30

Začiatok výstavy: 9:00

1. uzávierka: 25. 6. 2023

2. uzávierka: 2. 7. 2023

Rozhodca: Ján Sudimák

Štartovné:

1. uzávierka 15,- EUR + 10,- EUR každý ďalší pes

2. uzávierka a platba na mieste 15,- EUR

Prihláška = kópia preukazu pôvodu psa, splnenie podmienok účasti v triede dospelých, potvrdenie o úhrade poplatku

V prihláške uveďte triedu, v ktorej budete vystavovať

Triedy:

– trieda dorastu I. 6 – 9 mes.

– trieda dorastu II. 9 – 12 mes.

– trieda mladých 12 – 18 mes.

– trieda dospievajúcich 18 – 24 mes.

– trieda dospelých nad 24 mes.

Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením svojho mena a adresy v katalógu a Novinách kynológov.

Prihlášky je možné zasielať len elektronicky: zokynologiapoprad@gmail.com (prijatie prihlášky Vám bude potvrdené e-mailom)

platby (len na účet): IBAN  SK66 7500 0000 0040 2147 2291

BIC (SWIFT) CEKOSKBX

do poznámky pre prijímateľa uveďte meno psa, za ktorého hradíte poplatok

info: Stanislava Vnenčáková, 0944 266 268