Kynologický klub Kolačno Vás pozýva na bonitáciu NO

  • Home
  • Kynologický klub Kolačno Vás pozýva na bonitáciu NO

Termín konania: 28.05.2022

Miesto konania: cvičisko KK Kolačno

Prezentácia: 8,00 – 8,30 hod.

Bonitačný komisár: Mgr. Ivan Kočajda

Poplatok: 12,- €/pes

Uzávierka: 20.05.2022

Prihlášky posielajte na adresu: Miloš Hudok, Kolačno 243, 958 41 Kolačno

Prihláškou na bonitáciu je čitateľná fotokópia PP, výstavné ocenenie a potvrdenie o vykonanej skúške.