Kynologický klub Dolná Mariková Vás pozýva na Bonitáciu NO

  • Home
  • Kynologický klub Dolná Mariková Vás pozýva na Bonitáciu NO

Dňa: 23.10.2021

Prezentácia: 7.00-8.00 hod.

Začiatok bonitácie: 8.00 hod.

Miesto konania: futbalové ihrisko TJ Slovan Dolná Mariková

GPS: 49.2114467N, 18.3499044E

Bonitačný komisár : Mgr. Ivan Kočajda

Figuranti : Vladimír Kališík

Poplatok : 12 € za psa

Uzávierka prihlášok : 17.10.2021

Štartovné a Prihlášky zasielajte na adresu: e-mail: vladimirkalisik@gmail.com  

Tel. číslo: 0910 509 029

Číslo účtu : SK57 0200 0000 0037 1242 7153 (do poznámky správa pre adresáta je nutné uviesť: ,,bonitácia a meno psa“, za ktorého je uhradený poplatok!!!!)

Prihláškou sa rozumie zaslanie nasledovných listín: ( kopia – výstavnej kartičky, preukazu pôvodu, potvrdenie o vykonanej skúške )

Splnené podmienky v zmysle bonitačného poriadku SUCHNO.

Veterinárne ustanovenia: Platné očkovanie a potvrdenie v zmysle všeobecných predpisov.

Tešíme sa na Vašu účasť.