Dôležitý oznam

  • Home
  • Dôležitý oznam

V záujme zachovania zdravia pracovníkov sekretariátu ZŠK SR a SÚCHNO je kancelária od 1.10.2020 pre klientov zatvorená.

Prosíme kontaktovať sekretariát len prostredníctvom poštovej, e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.

Ďakujeme za pochopenie