Chovnosť – Körung

  • Home
  • Chovnosť – Körung

Na základe prijatého listu zo dňa 17.7.2020 z SV oznamujeme majiteľom jedincov, ktorým chovnosť (Körung) končí v roku 2020, že SV schválilo predĺženie chovnosti (Körung) a to do 31.12.2021.

Pre predĺženie chovnosti je potrebné zaslať originál preukaz o pôvode psa, bonitačnú kartu a žiadosť na plemennú knihu SV.
Predĺženie chovnosti bude vyznačené v rodokmeni a v bonitačnej karte.