Bonitácia Vyhne 04.11.2023

  • Home
  • Bonitácia Vyhne 04.11.2023

Kynologický klub Vyhne Vás pozýva na bonitáciu NO.

Miesto konania: areál KK Vyhne

Prezentácia: 07,00 hod. – 07,45 hod.

Začiatok: 08,00 hod.

Bonitačný komisár: Mgr. Juraj Štaudinger

Figuranti: Juraj Patai, Martin Barjak

Poplatok: 20,- € za psa

Uzávierka: 25.10.2023

Prihláškou sa rozumie čitateľná kópia preukazu o pôvode, potvrdenie o vykonanej skúške, výstavné ocenenie (prípadne VK) a doklad o úhrade.

Prihlášky zasielajte na adresu: Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, tel.: 0905 259 122, dlharoven@post.sk

Veterinárne ustanovenia: Platné očkovanie v zmysle veterinárnych nariadení.

Zaslaním prihlášky účastník súhlasí so zverejnením osobných údajov v katalógu a Novinách kynológov.

Tešíme sa na Vašu účasť!