Bonitácia, Pliešovce, 18.05.2024

  • Home
  • Bonitácia, Pliešovce, 18.05.2024

                                    Kynologický klub Pliešovce

                                            Vás pozýva na

                                             Bonitáciu NO

Dňa:                           18. 5. 2024

Prezentácia:              7.00 – 8.00 hod.

Miesto konania:        štadión TJ VLM Pliešovce

Bonitačný komisár:   Mgr. Ivan Kočajda

Figuranti:                   Vladimír Tomka

                                     Mgr. Tomáš Holečka

Poplatok:                     20 € za psa

Uzávierka prihlášok:  14. 5. 2024

Kontakt:                       Bc. Ivan Teren Pliešovce 362/9

                                       0904/678 174, e-mail: terenivan@gmail.com

                                       Účet: 2802080769/8330

Prihláškou sa rozumie aktuálna kópia preukazu pôvodu, kópia potvrdenia o vykonanej skúške, kópia potvrdenia účasti na výstave.