Bonitácia NO Kežmarok

  • Home
  • Bonitácia NO Kežmarok

MŠK Základná organizácia Kynológia Kežmarok Vás pozýva na Bonitáciu NO

Dňa : 26.6.2021

Prezentácia : 7.00-8.00 hod
Začiatok bonitácie : 8.00 hod
Miesto konania : Areál základnej organizácie kynológie Kežmarok

Bonitačný komisár : Ján Sudimák
Figuranti : Peter Ličák , David Štofanik
Poplatok : 12 € za psa

Uzávierka prihlášok : 20.6.2021

Štartovné a Prihlášky zasielajte na adresu: Silvia Lisoňová, Tehelňa 27 , 06001 Kežmarok
Tel.č.0903 508 355, e-mail: lisonova@tami.sk
Č.účtu : SK81 7500 0000 0040 1404 1821

Prihláškou sa rozumie zaslanie nasledovných listín: ( kopia – výstavnej kartičky, preukazu pôvodu, potvrdenie o vykonanej skúške )

Splnené podmienky v zmysle bonitačného poriadku SUCHNO.

Veterinárne ustanovenia : Platné očkovanie a potvrdenie v zmysle všeobecných predpisov.

https://kynologia-kezmarok4.webnode.sk/

facebook: kynológia Kežmarok