BONITÁCIA BREZNO

  • Home
  • BONITÁCIA BREZNO

MESTSKÝ KYNOLOGICKÝ KLUB BREZNO VÁS POZÝVA NA BONITÁCIU NEMECKÝCH OVČIAKOV

Termín konania: 06.11.2021

Miesto konania: Futbalové ihrisko Filipovo

Prezentácia: od 08,00 hod. do 09,00 hod.

Začiatok: 09,00 hod.

Bonitačný komisár: Mgr. Juraj Štaudinger

Figurant: Radomír Lipták

Poplatok: 12,- €

Uzávierka: 01.11.2021

Prihlášky posielajte na adresu: Marian Petrek, ŠA 56, 977 01 Brezno, e-mail:petrekm5@gmail.com, tel.:+421905207066

Prihláškou na bonitáciu je čitateľná fotokópia PP, výstavného ocenenie, potvrdenia o vykonanej skúške a údaje o majiteľovi.

Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas so zverejnením osobných údajov v katalógu bonitácie a v Novinách kynológov.