Dátum Mesto Názov rozhodca
27/05/2023 KŠC AURA, Fut. ihr. Rakovec Pretek BVK pre okres Považská Bystrica Žaneta Zoubková, SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica, 0907 410 041
10/06/2023 KK Ružomberok Mgr. Andre Adamčiaková Likavka 955, 034 95 Likavka, 0905 511 257, wildrane@centrum.sk
02/09/2023 KK Rona Košice Postupový pretek BVK pre východoslovenský kraj Maroš Poruban, 1. Mája 11, 040 18 Košice, 0905 440 271, maros0001@gmail.com
09/09/2023 MKK Šaľa Postupový pretek BVK pre západoslovenský kraj Ján Komjáthy, Švermova 1138/27, 927 01 Šaľa, 0905 462 178, mkksala@gmail.com  Pongrácz Štefan