Dátum Mesto Názov rozhodca
01/05/2021 KK Košická Polianka Jozef Poruban Polesná 2, 040 18 Košice, 0905 419 969
06/06/2021 KK Košice RONA Maroš Poruban 1.Mája 11, 040 18 Košice, 0905 440 271
01/08/2021 KK Ružomberok Andrea Adamčiaková 034 95 Likavka 955, 0905 511 257, wildrane@centrum.sk
25/09/2021 MKK Šaľa Erik Okruhlica Smetanova 1221/9, 927 01 Šaľa, 0907 562 616, oker@szm.sk