Dátum Mesto Názov rozhodca
20/03/2021 KK Pobedim Mgr. Michaela Palcová pplk. V. Ábela 35, 921 01 Piešťany, 0908 398 287
20/03/2021 KK Abrahám Eva Kollárová 925 45 Abrahám 323, 0948 175 955  Strasser Anton
27/03/2021 KK Chorvátsky Grob Milan Sobolič 0917 568 500  Majtas Dušan
03/04/2021 KK Šurany Jozef Žigray 0910 160 369
03/04/2021 ZO Kynológia Poprad Stanislava Vnenčáková Dr.Markušovského 503, 059 38 Štrba, 0944 266 268
10/04/2021 KK Pohranice Anton Kondé 951 02 Pohranice 25, 0905 720 612  Vladovič Rastislav
24/04/2021 KK Excel Trenčín ZMENA TERMÍNU! Viliam Ružička Chocholná-Velčice 454, 0903 453 389  Adamuščin Jozef
24/04/2021 Kynologická škola Vranov n. Topľou Mgr. Igor Lengvarský Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou, 0905 249 334
01/05/2021 MKK Hnúšťa ZMENA TERMÍNU! Ing. Oliva Vargová Hlavná 14, 981 01 Hnúšťa, 0907 882 630  Kucková Jana
01/05/2021 KK Vranov nad Topľou ZMENA TERMÍNU! Peter Lengvarský Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, 0907 680 228, peter@lengvarsky.com  Sudimák Ján
01/05/2021 KK Vlky MIMORIADNY TERMÍN! Patrícia Follaufová Areál ATC Biely kôň, 900 44 Vlky, 0948 297 944  Strasser Anton
02/05/2021 KK Bojnice ZMENA TERMÍNU! Radoslav Lomnický Lúčky 1246/38, 972 01 Bojnice, 0907 604 889, faun.fajo@zoznam.sk  Ružička Viliam
08/05/2021 KK Chorvátsky Grob ZMENA TERMÍNU! Milan Sobolič 0917 568 500, začiatok 7,00 hod.  Vladovič Rastislav
08/05/2021 KK Excel Trenčín Viliam Ružička Chocholná-Velčice 454, 0903 453 389  Danek Rudolf
08/05/2021 KK Košická Polianka Jozef Poruban Polesná 2, 040 18 Košice, 0905 419 969  Lengvarský Igor
08/05/2021 KK Sliač ZMENA TERMÍNU! Peter Šramko Hájnická 28, Sliač, 0905 892 796, mapes1968@gmail.com  Barjak Martin
09/05/2021 KK Staré ihrisko Bratislava ZMENA TERMÍNU! Ing. Jaroslav Bacigál 0905 700 968, kksi@kksi.sk  Jamnikar Alžbeta
15/05/2021 KŠK Pezinok Roman Novota Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, 0905 554 997  Strasser Anton
15/05/2021 KK Smolinské ZMENA TERMÍNU! Vladimír Smolinský 908 42 Smolinské, 0908 147 964, smolinsky.v@gmail.com  Majtasová Marta
16/05/2021 KK Canis sport Bratislava ZMENA TERMÍNU! Mgr. Dušan Majtas Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava, 0907 716 290, blackchabet@gmail.com  Strasser Anton
16/05/2021 MKK Urpín Banská Bystrica MIMORIADNY TERMÍN! Ján Belanec Janka Kráľa 31/2, 972 26 Nitrianske Rudno, 0905 978 420, Eva Smädová, 0908 248 942, miesto konania Kostolná Ves, okr. Prievidza  Ružička Viliam
22/05/2021 KK Dolná Streda ZMENA TERMÍNU! Ivan Dobiš Šintava 237, 0903 677 769  Majtas Dušan
22/05/2021 KK Veľký Biel ZMENA TERMÍNU! MVDr. Ján Kuštár Senecká 25/A, Veľký Biel, 0905 620 676  Majtasová Marta
22/05/2021 KK Levoča Peter Tököly Kurimany 101, 054 01 Levoča, 0901 313 613  Balun Matúš
23/05/2021 KK Sliač MIMORIADNY TERMÍN! Zuzana Zraková Dolný Harmanec 55, 976 03 Harmanec, 0908 902 549, zuzanazrakova@gmail.com  Barjak Martin
23/05/2021 KK Beladice ZMENA TERMÍNU! Dáša Kostelná Dlhá 432, 951 75 Beladice, 0905 910 063  Hübsch Vojtech
29/05/2021 MKK Imeľ ZMENA TERMÍNU! Vojtech Hübsch Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, začiatok 7,00 hod.!  Grác Štefan
29/05/2021 KK Canis Spišská Nová Ves ZMENA TERMÍNU! Milan Oravec S. Chalupku 34, 052 01 Spišská Nová Ves, 0903 638 202, canis.central@gmail.com  Balun Matúš
29/05/2021 KK Žilina1 MIMORIADNY TERMÍN! Katarína Daneková Kravárska 801, 013 32 Dlhé Pole, 0905 358 582, katapo30@gmail.com  Kucková Jana
30/05/2021 KK Vlky MIMORIADNY TERMÍN! Patrícia Follaufová Areál ATC Biely kôň, 900 44 Vlky, 0948 297 944  Majtas Dušan
30/05/2021 MKK Úľany nad Žitavou MIMORIADNY TERMÍN! Ing. Marián Ráček 0903 219 471  Vladovič Rastislav
05/06/2021 KK UVLF Košice ZMENA TERMÍNU! Maroš Dostál R. Viesta 66, Martin, 0908 544 364, kynologicky.klub.uvlf@gmail.com  Lengvarský Peter
05/06/2021 ZO Kynológia Kežmarok ZMENA TERMÍNU! Jozef Nahálka Poľná 75, 060 01 Kežmarok, 0908 303 345, jozohavo26@gmail.com  Čurila Peter
06/06/2021 ZO Kynológia Poprad ZMENA TERMÍNU! Stanislava Vnenčáková Dr.Markušovského 503, 059 38 Štrba, 0944 266 268  Lengvarský Peter
12/06/2021 KK Stupava ZMENA TERMÍNU Beata Lacíková Bajzova 9, 900 31 Stupava, 0903 709 511  Strasser Anton
19/06/2021 KŠK Canislog Poprad ZMENA TERMÍNU! Jozef Olearčin Uherova 1, 058 01 Poprad, 0905 544 645  Balun Matúš
19/06/2021 KK Sabinov Veronika Kocúreková Pavla Gojdiča 4, 083 01 Sabinov, 0919 082 562, veve.kocurek@gmail.com  Marton Pavol
20/06/2021 ZPP Zálesie MIMORIADNY TERMÍN! Vladimír Dobrovodský 0905 646 677  Jamnikar Alžbeta
26/06/2021 MKK Alekšince ZMENA TERMÍNU! Peter Kozár 0911 445 544, začiatok 6,00 hod.!  Vladovič Rastislav
26/06/2021 KK Respect Team Prešov ZMENA TERMÍNU! Matúš Balun Banícka 5, 080 05 Prešov, 0905 129 846, začiatok 7,00 hod.!  Lengvarský Peter
26/06/2021 MKŠK Martin MIMORIADNY TERMÍN! Miro Hanajík 0915 880 500  Barjak Martin
26/06/2021 Košice-Krásna MIMORIADNY TERMÍN! Milan Mihok Študentská 2, 040 01 Košice, 0911 937 716  Szabó Štefan
04/07/2021 Klub výchovy psov Kety ZMENA TERMÍNU! Veronika Leitmanová 972 11 Poruba 9, 0905 541 701 Miesto konania: Obec Sebedražie  Adamuščin Jozef
10/07/2021 ZO Kynológia Kežmarok Jozef Nahálka Poľná 75, 060 01 Kežmarok, 0908 303 345, jozohavo26@gmail.com, začiatok 6,30 hod.!  Olearčin Jozef
10/07/2021 FDF dog training centre MIMORIADNY TERMÍN! Peter Fedor Dolné Kočkovce 359, 020 01 Púchov, 0905 306 479  Adamuščin Jozef
31/07/2021 KK Agilis Lučenec MIMORIADNY TERMÍN! Diana Danková 0908 867 250  Szabó Štefan
01/08/2021 KK Banská Bystrica-Urpín MIMORIADNY TERMÍN! Eva Smädová Borievková 23A, 974 05 Banská Bystrica, 0908 248 942  Kucková Jana
07/08/2021 KK Veľký Biel Skúška v rámci výcvikového tábora Želiezovce-Svodov MVDr. Ján Kuštár, Senecká 25/A, Veľký Biel, 0905 620 676, začiatok 7,00 hod.!  Hübsch Vojtech
21/08/2021 Obecný kynologický klub Štrba Ján Garajček 29. januára 634/13, 059 38 Štrba, 0903 901 857  Szabó Štefan
22/08/2021 KK DTC Bystričany ZMENA TERMÍNU! Adriana Gürtlerová Mierová 79, 972 45 Bystričany, 0917 910 662, začiatok 7,00 hod.!  Barjak Martin
28/08/2021 KK Sliač MIMORIADNY TERMÍN! Zuzana Zraková zuzanazrakova@gmail.com, 0908 902 549  Barjak Martin
01/09/2021 Slovenský hovawart klub Ing. Jaroslav Bacigál 0905 700 968, vycvik@hovawart-klub.sk  Vladovič Rastislav
04/09/2021 KK Dona Dog Center Ruské Pekľany Adriana Huličová Ruské Pekľany 61, 082 42 Ľubovec, 0907 931 213  Lengvarský Igor
04/09/2021 KK Šurany ZRUŠENÉ! Jozef Žigray 0910 160 369
04/09/2021 Kynologická škola Vranov n. Topľou Mgr. Igor Lengvarský Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou, 0905 249 334  Marton Pavol
04/09/2021 ZO Kynológia Poprad Stanislava Vnenčáková Dr.Markušovského 503, 059 38 Štrba, 0944 266 268
18/09/2021 KK Hokovce Mário Paľaga K.Braxatorisa 3, Dudince, 0908 121 413  Hübsch Vojtech
18/09/2021 KK Zeleneč ZMENA TERMÍNU! Miroslav Strašík Gorkého 64, 917 02 Trnava, 0905 908 820  Vladovič Rastislav
25/09/2021 KK KERBEROS V.Krtíš-Príbovce Ing. Martin Majer M.R.Štefánika 17, 985 11 Halič, 0902 325 519, miesto konania Halič, ihrisko MŠ ZŠ Hany Ponickej
25/09/2021 KK Bernolákovo MVDr. Peter Rusnák Brezová 57, 900 23 Viničné, 0905 491 826  Majtasová Marta
25/09/2021 KK Pohranice ZMENA TERMÍNU! Anton Kondé 951 02 Pohranice 25, 0905 720 612  Vladovič Rastislav
25/09/2021 World Canine-Prosport MIMORIADNY TERMÍN! Martin Barlík 0905 517 265  Strasser Anton
02/10/2021 KK Vlky Patrícia Follaufová 0948 297 944, kynologickyklubvlky@gmail.com  Strasser Anton
02/10/2021 KK Respect Team Prešov ZMENA TERMÍNU! Matúš Balun Banícka 5, 080 05 Prešov, 0905 129 846  Szabó Štefan
02/10/2021 MKK Kolárovo ZRUŠENÉ! Peter Papáček Mlynská 26, 946 03 Kolárovo, 0905 218 491
02/10/2021 KK Košice RONA Maroš Poruban 1.Mája 11, 040 18 Košice, 0905 440 271  Sudimák Ján
09/10/2021 KK Gäceľ Dolný Kubín ZMENA TERMÍNU! Jozef Kurcin Bziny-Lazy 2097/19, 026 01 Dolný Kubín  Danek Rudolf
09/10/2021 KK Veľký Biel MVDr. Ján Kuštár Senecká 25/A, Veľký Biel, 0905 620 676  Jamnikar Alžbeta
09/10/2021 KŠK SAXON Šaštín Stráže ZRUŠENÉ! Artur Daniš Zápotočná 1006, 908 41 Šaštín Stráže, 0905 491 047
09/10/2021 MKK Hnúšťa Ing. Oliva Vargová Hlavná 14, 981 01 Hnúšťa, 0907 882 630  Kucková Jana
10/10/2021 KK Staré ihrisko Bratislava Ing. Jaroslav Bacigál 0905 700 968, kksi@kksi.sk  Majtasová Marta
10/10/2021 KK Lisková ZMENA TERMINU ! Filip Mučka J.Švermu 13, 031 01 L.Mikuláš, 0914 132 795, kkliskova@gmail.com !!! Pozor zmena termínu !!!  Olearčin Jozef
16/10/2021 KK Gbely ZRUŠENÉ! Mgr. Dušan Vrbňák Štefánikova 381, 908 45 Gbely
16/10/2021 KK Bojnice Radoslav Lomnický Lúčky 1246/38, 972 01 Bojnice, 0907 604 889, faun.fajo@zoznam.sk  Štrba Miroslav
16/10/2021 KK Pohranice Anton Kondé 951 02 Pohranice 25, 0905 720 612  Vladovič Rastislav
16/10/2021 KK Liptovský Hrádok Nikola Chlebová Dovalovo 356, 033 01 Liptovský Hrádok, 0917 908 757, nikachlebova@gmail.com  Barjak Martin
16/10/2021 KŠK ECE Bardejov Ján Sudimák Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov  Olearčin Jozef
16/10/2021 KK Beladice Dáša Kostelná Dlhá 432, 951 75 Beladice, 0905 910 063  Hübsch Vojtech
16/10/2021 KK Košice RONA ZMENA TERMÍNU! Maroš Poruban 1.Mája 11, 040 18 Košice, 0905 440 271  Szabó Štefan
16/10/2021 KK Dog Wolf Turčianske Kľačany ZRUŠENÉ! Ján Dírer 038 61 Turčianske Kľačany 303, 0905 929 550
16/10/2021 KK UVLF Košice Maroš Dostál R. Viesta 66, Martin, 0908 544 364, kynologicky.klub.uvlf@gmail.com  Marton Pavol
17/10/2021 KK Abrahám ZMENA TERMÍNU! Eva Kollárová 925 45 Abrahám 323, 0948 175 955  Jamnikar Alžbeta
17/10/2021 KK Vranov nad Topľou Peter Lengvarský Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, 0907 680 228, peter@lengvarsky.com  Čurila Peter
23/10/2021 KŠK 1 Bratislava ZMENA TERMÍNU! Veronika Barbiriková Agátová 5/D, 841 02 Bratislava, 0910 954 417, v.barbirikova@gmail.com  Majtas Dušan
23/10/2021 KK Anička Košice Bc. Michaela Burianová Trieda SNP 64, 040 11 Košice, 0908 092 841, www.kkanicka.sk, infokkanicka@gmail.com, www.facebook.com/kkanickakosice/  Lengvarský Igor
23/10/2021 Akadémia Sírius Zvolen MIMORIADNY TERMÍN! Mgr. Miriam Knísová 0905 223 372  Barjak Martin
23/10/2021 ZO Kynológia Kežmarok MIMORIADNY TERMÍN! Jozef Nahálka Poľná 75, 060 01 Kežmarok, 0908 303 345, jozohavo26@gmail.com  Szabó Štefan
24/10/2021 KK DTC Bystričany ZMENA TERMÍNU! Adriana Gürtlerová Mierová 79, 972 45 Bystričany, 0917 910 662  Barjak Martin
24/10/2021 KK Apanta rei Bardejov ZMENA TERMÍNU! Marianna Virgalová Tehelná 113, 085 01 Bardejov, 0905 227 031  Lengvarský Peter
24/10/2021 KK SI Bratislava MIMORIADNY TERMÍN! Ing. Jaroslav Bacigál 0905 700 968, kksi@kksi.sk  Jamnikar Alžbeta
30/10/2021 Klub výchovy psov Kety ZMENA TERMÍNU! Veronika Leitmanová 0911 764 416, miesto konania Sebedražie  Ružička Viliam
30/10/2021 KŠK Pezinok ZMENA TERMÍNU! Roman Novota Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, 0905 554 997  Majtas Dušan
30/10/2021 MKK Imeľ Vojtech Hübsch Hradná 821/10, 946 52 Imeľ  Grác Štefan
30/10/2021 KK Smolinské Vladimír Smolinský 908 42 Smolinské, 0908 147 964, smolinsky.v@gmail.com  Majtasová Marta
30/10/2021 KK Canis Spišská Nová Ves ZRUŠENÉ! Milan Oravec S. Chalupku 34, 052 01 Spišská Nová Ves, 0903 638 202, canis.central@gmail.com
30/10/2021 KŠK LYON Čičov Ľudovít Vörös 0908 913 881  Jamnikar Alžbeta
30/10/2021 KK Laugaricio Trenčín ZRUŠENÉ! Alojz Pristach Liptovská 2, 911 08 Trenčín, 0907 249 574
30/10/2021 SDT Cerberus Banská Belá ZMENA TERMÍNU! Ondrej Bihari 966 15 Banská Belá 294, 0944 949 626  Kucková Jana
30/10/2021 KK Horša MIMORIADNY TERMÍN! Pavel Šebo Horša 34, 934 01 Levice, 0915 749 862  Vladovič Rastislav
01/11/2021 KK Zubrohlava ZMENA TERMÍNU! Lukáš Huľo Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo, 0904 366 688  Kucková Jana
06/11/2021 Martinský KŠK MIMORIADNY TERMÍN! Miroslav Hanajík Príbovce 3, 038 42 Príbovce, 0915 880 500  Barjak Martin
07/11/2021 KK Pobedim Mgr. Michaela Palcová pplk. V. Ábela 35, 921 01 Piešťany, 0908 398 287  Vladovič Rastislav
07/11/2021 KK Sliač ZMENA TERMÍNU! Peter Šramko Hájnická 28, Sliač, 0905 892 796, mapes1968@gmail.com  Kucková Jana
07/11/2021 KK Agilis Lučenec MIMORIADNY TERMÍN! Peter Dóža 0907 172 590  Barjak Martin
13/11/2021 KK Chorvátsky Grob ZMENA TERMÍNU! Milan Sobolič 0917 568 500  Vladovič Rastislav
13/11/2021 MKK Horné Saliby MIMORIADNY TERMÍN! Peter Baán 925 03 Horné Saliby, 0903 964 604, pbaan1981@gmail.com  Hübsch Vojtech
17/11/2021 KK Sabinov ZMENA TERMÍNU! Veronika Kocúreková Pavla Gojdiča 4, 083 01 Sabinov, 0919 082 562, veve.kocurek@gmail.com  Marton Pavol
20/11/2021 KK Bojnice Radoslav Lomnický Lúčky 1246/38, 972 01 Bojnice, 0907 604 889, faun.fajo@zoznam.sk  Kucková Jana
20/11/2021 KK Excel Trenčín ZMENA TERMÍNU! Viliam Ružička Chocholná-Velčice 454, 0903 453 389, začiatok 7,00 hod.!  Vladovič Rastislav
20/11/2021 ZO Kynológia Poprad Stanislava Vnenčáková Dr.Markušovského 503, 059 38 Štrba, 0944 266 268  Marton Pavol
20/11/2021 KK Závod MIMORIADNY TERMÍN! Štefan Rusňák 0905 508 557, stefan.rusn@gmail.com  Barjak Martin
20/11/2021 KK Agilis Lučenec MIMORIADNY TERMÍN! Peter Dóža 0907 172 590  Szabó Štefan
27/11/2021 KK Canis sport Bratislava Mgr. Dušan Majtas Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava, 0907 716 290, blackchabet@gmail.com  Tamáši Pavel
28/11/2021 ZPP Zálesie MIMORIADNY TERMÍN! Vladimír Dobrovodský Poľná 77, 900 28 Zálesie, tel. 0905 646 677  Jamnikar Alžbeta
04/12/2021 KK Sliač MIMORIADNY TERMÍN! Mgr. Viera Hudecová Na Graniar 7, Banská Bystrica, 0903 523 386  Kucková Jana