Dátum Mesto Názov Rozhodca Propozície
26/03/2024
Malé Leváre Malé Leváre - MV SR Bratislava /len pre potreby P PZ/,  Kočajda Ivan, Mgr.
27/04/2024
Beckov Beckov - KK Kočovce, Diana Hausknechtová, Rakoľuby 259, 916 31 Kočovce, kynologickyklub.kocovce@gmail.com, 0903 132 385,  Wischalla Lutz /SV/
04/05/2024
Obecný kynologický klub Štrba Obecný kynologický klub Štrba - Jozef Keťo, Tatranská 503, 059 91 Veľký Slavkov, jozef.keto@gmail.com, 0903 966 369,  Huľo Milan
25/05/2024
MKK Dunajská Streda Frida-Mil MKK Dunajská Streda Frida-Mil - Milan Grünfeld, Partizánska 17, 929 01 Dunajská Streda,  Mast Rainer /SV/
08/06/2024
KK Dona Dog Center Ruské Pekľany KK Dona Dog Center Ruské Pekľany - Adriana Huličová, Ruské Pekľany 61, 082 42 Ľubovec, 0907 931 213,  Štaudinger Juraj Mgr.
29/06/2024
KK Kolačno KK Kolačno - Miloš Hudok, 958 41 Kolačno 243, 0907 331 761,  Huľo Milan
27/07/2024
KK Zubrohlava KK Zubrohlava - Lukáš Huľo, Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo, 0904 366 688,  Haßgall Wolfgang /SV/
07/09/2024
KK Slovenský raj - Smižany KK Slovenský raj - Smižany - MVDr. Kristína Kovaľová, Tatranská 33, 053 11 Smižany, seychely1@centrum.sk, 0905 903 102,  Sudimák Ján
27/09/2024
- 29/09/2024
Vyhne HŠV NO Vyhne HŠV NO - , SÚCHNO, Partizánska cesta 112, 974 01 Banská Bystrica, veronika.piatrova@zsksr.sk, suchno@suchno.sk  Teubert Thomas /SV/,  Torsten Kallenbach /SV/
01/10/2024
Malé Leváre Malé Leváre - MV SR Bratislava /len pre potreby P PZ/,  Štaudinger Juraj Mgr.
30/10/2024
Santovka Santovka - GR ZVJS /len pre potreby ZVJS/,  Majsniar Albín