Dátum Mesto Názov Rozhodca Propozície
05/03/2023 KK Rohožník Vajarská KK Rohožník Vajarská - ZMENA TERMÍNU! Gabriela Salaiová, 906 38 Rohožník 347, 0903 468004  Pertl Edgar /SV/
07/05/2023 KK Banská Bystrica KK Banská Bystrica - Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica  Wischalla Lutz /SV/
21/05/2023 MKK Dunajská Streda MKK Dunajská Streda - Milan Grünfeld, Partizánska 17, 929 01 Dunajská Streda, 0902 123335  Mast Rainer /SV/
29/09/2023 KK Pobedim KK Pobedim - Diana Hausknechtová, Rakoľuby 259, 196 31 Kočovce, 0903 132385, kynologickyklub.kocovce@gmail.com, IBAN: SK87 8330 0000 0026 0212 6638   Oßmann Marco /SV/