Dátum Mesto Názov Rozhodca Propozície
26/04/2020 Rohožník Rohožník - MVDr. Vladimír Salai, č.d. 347, 906 38 Rohožník, 0905 521 887
17/05/2020 Vyhne Vyhne - Albín Majsniar, č.d. 93, 966 02 Vyhne, 0905 259 122 Edgar Pertl
28/06/2020 Banská Bystrica Banská Bystrica - Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica, tel.č.: 0949 861 875 W. Norsieck
29/08/2020 Beckov Beckov - KK DODIX - Dáša Mináriková, č.d. 591, Trenčianske Stankovce, 0905 610 421 Edgar Pertl