Dátum Mesto Názov Rozhodca Propozície
23/03/2024 KK Lučenec KK Lučenec - Mgr. Juraj Štaudinger, L. Svobodu 28, 984 01 Lučenec, 0905 265 563  Majsniar Albín
27/03/2024 Malé Leváre Malé Leváre - MV SR Bratislava /len pre potreby P PZ/  Kočajda Ivan, Mgr.
05/05/2024 Obecný kynologický klub Štrba Obecný kynologický klub Štrba - Ján Garajček, 29.januára 634/13, 059 38 Štrba, jan.garajcek@gmail.com, 0903 901 857  Sudimák Ján
18/05/2024 KK Pliešovce KK Pliešovce - Bc. Ivan Teren, Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce, 0907 678 174  Kočajda Ivan, Mgr.
08/06/2024 KK Sĺňava KK Sĺňava - Jozef Piovarči, 922 31 Ratnovce 504, 0915 721 324  Huľo Milan
09/06/2024 KK Dona Dog Center Ruské Pekľany KK Dona Dog Center Ruské Pekľany - Adriana Huličová, Ruské Pekľany 61, 082 42 Ľubovec, 0907 931 213  Štaudinger Juraj Mgr.
30/06/2024 KK Kolačno KK Kolačno - Miloš Hudok, 958 41 Kolačno 243, 0907 331 761  Huľo Milan
28/09/2024 Kynologický klub mesta Sabinov Kynologický klub mesta Sabinov - Veronika Kocúreková, Pavla Gojdiča 4, 083 01 Sabinov, veve.kocurek@gmail.com, 0919 082 562  Sudimák Ján
02/10/2024 Malé Leváre Malé Leváre - MV SR Bratislava /len pre potreby P PZ/  Štaudinger Juraj Mgr.
19/10/2024 KK Vyhne KK Vyhne - Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, 0905 259 122, dlharoven@post.sk  Štaudinger Juraj Mgr.
31/10/2024 Santovka Santovka - GR ZVJS /len pre potreby ZVJS/  Majsniar Albín
02/11/2024 MKK Brezno MKK Brezno - Marian Petrek, ČSA 56, 977 01 Brezno, 0905 207 066 /miesto konania: futbalové ihrisko Filipovo/  Majsniar Albín
09/11/2024 KK Dolná Mariková KK Dolná Mariková - Vladimír Kališík, Rovné 815, 018 03 Horná Mariková, 0910 509 029, vladimirkalisik@gmail.com  Kočajda Ivan, Mgr.