Dátum Mesto Názov Rozhodca Propozície
17/03/2022 MV SR OKH PPZ MV SR OKH PPZ - len pre potreby PZ  Kočajda Ivan, Mgr.
02/04/2022 KK Lučenec KK Lučenec - Mgr. Juraj Štaudinger, L. Svobodu 28, 984 01 Lučenec, 0905 265 563  Majsniar Albín
01/05/2022 ZO Kynológia Kežmarok ZO Kynológia Kežmarok - Silvia Lisoňová, Tehelňa 10, 060 01 Kežmarok, 0903 508 355  Štaudinger Juraj Mgr.prop
14/05/2022 MKK Dunajská Streda MKK Dunajská Streda - Milan Grünfeld, Partizánska 17, 929 01 Dunajská Streda  Majsniar Albín
14/05/2022 KK Pliešovce KK Pliešovce - Bc. Ivan Teren, Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce  Kočajda Ivan, Mgr.prop
22/05/2022 KK Závod KK Závod - Štefan Rusňák, Mierová 886, 908 72 Závod, 0902 617 887 , kk.zavod2020@gmail.com  Majsniar Albínprop
28/05/2022 KK Kolačno KK Kolačno - Miloš Hudok, 958 41 Kolačno 243, 0907 331 761  Kočajda Ivan, Mgr.prop
29/05/2022 Obecný kynologický klub Štrba Obecný kynologický klub Štrba - Ján Garajček, 29.januára 634/13, 059 38 Štrba, 0903 901 857, jan.garajcek@gmail.com  Sudimák Jánprop
18/06/2022 KK Dona Dog Center Ruské Pekľany KK Dona Dog Center Ruské Pekľany - Adriana Huličová, Ruské Pekľany 61, 082 42 Ľubovec, 0907 931 213  Sudimák Jánprop
17/09/2022 KK Vyhne KK Vyhne - Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, 0905 259 122  Štaudinger Juraj Mgr.
25/09/2022 KK mesta Sabinov KK mesta Sabinov - Veronika Kocúreková, Pavla Gojdiča 4, 083 01 Sabinov, 0919 082 562, veve.kocurek@gmail.com  Sudimák Jánprop
08/10/2022 KK Dolná Mariková KK Dolná Mariková - Vladimír Kališík, Rovné 815, 018 03 Horná Mariková, 0910 509 029, vladimirkalisik@gmail.com  Štaudinger Juraj Mgr.
13/10/2022 MV SR OKH PPZ MV SR OKH PPZ - len pre potreby PZ  Štaudinger Juraj Mgr.
15/10/2022 MKK Nitra-mesto MKK Nitra-mesto - Ing. Ľubomír Halmo, Benkova 5, 949 01 Nitra, 0911 555 120  Štaudinger Juraj Mgr.
15/10/2022 KK Gbely KK Gbely - Dušan Vrbňák, Štefánikova 381, 908 45 Gbely, 0905 793 501  Kočajda Ivan, Mgr.
27/10/2022 GR ZVJS GR ZVJS - ZRUŠENÁ! len pre potreby ZVJS  Majsniar Albín
05/11/2022 MKK Brezno MKK Brezno - Marian Petrek, ČSA 56, 977 01 Brezno, 0905 207 066  Štaudinger Juraj Mgr.