Dátum Mesto Názov Rozhodca Propozície
26/03/2020 ZRUŠENÉ! Malé Leváre ZRUŠENÉ! Malé Leváre - MV SR, OKH PPZ, Pribinova 2, Bratislava Mgr. Ivan Kočajda
30/05/2020 Pliešovce Pliešovce - Bc. Ivan Teren, Tajovského 362, 962 63 Pliešovce, terenivan@gmail.com, 0904 678 174 Mgr. Ivan Kočajda
31/05/2020 Lučenec Lučenec - Mgr. Juraj Štaudinger, L. Svobodu 28, 984 01 Lučenec, 0905 265 563 Albín Majsniarprop
07/06/2020 Nitra Nitra - Ing. Ľubomír Halmo, Benkova 5, 949 01 Nitra, 0911 555 120 Mgr. Juraj Štaudinger
20/06/2020 Holíč Holíč - Martin Foriška, č.d. 88, 908 47 Radimov, 0902 113 828 Mgr. Ivan Kočajda
20/06/2020 Zbehy Zbehy - Stanislav Žákovič, Zbehy 511, 951 42 Zbehy, 0905 543 692 Mgr. Juraj Štaudingerprop
18/07/2020 Poprad Poprad - Stanislava Vnenčáková, Dr. Markušovského 503, 059 38 Štrba, 0944 266 268 Ján Sudimákprop
09/08/2020 Zubrohlava Zubrohlava - Jarmila Huľová, Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo, 0911 796 633 Albín Majsniarprop
12/09/2020 Košice-Anička Košice-Anička - Bc. Michaela Burianová, Húskova 1, 040 23 Košice, 0908 092 841, www.kkanicka,sk, infokkanicka@mail.com, FB:kkanickakosice Albín Majsniarprop
13/09/2020 Prašice Prašice - Peter Detko, 1. mája 167, 956 22 Prašice, 0902 103 184, kkprasice@gmail.com Mgr. Ivan Kočajda
17/10/2020 Kežmarok Kežmarok - Silvia Lisoňová, Tehelňa 27, 060 01 Kežmarok, 0903 508 355 Ján Sudimák
22/10/2020 Malé Leváre Malé Leváre - MV SR, OKH PPZ, Pribinova 2, Bratislava Ján Sudimák
07/11/2020 Vyhne Vyhne - Albín Majsniar, Vyhne 93, 966 02 Vyhne, 0905 259 122 Mgr. Juraj Štaudinger
13/11/2020 Santovka Santovka - ZVJS, Šagátova 1, 813 04 Bratislava Albín Majsniar