Žiadosti o chovateľské akcie SÚCHNO na rok 2023

  • Home
  • Žiadosti o chovateľské akcie SÚCHNO na rok 2023

Žiadosti o chovateľské akcie SÚCHNO na rok 2023 

Tlačivá sú dostupné na stránke www.zsksr.sk v časti ZŠK SR – Dokumenty. Dôkladne vyplnené žiadosti zasielajte elektronicky na adresu: suchno@suchno.sk. Na chovateľské akcie SÚCHNO sa nevzťahuje poplatok. 

Uzávierka žiadostí: 30.11.2022. 

Kynologické kluby, ktoré budú  mať plánované chovateľské akcie v termínoch chránených akcií budú mať možnosť dodatočne si zmeniť termín.