Žiadosti o chovateľské akcie na rok 2021

  • Home
  • Žiadosti o chovateľské akcie na rok 2021

Tlačivá sú dostupné na stránke. Dôkladne vyplnené žiadosti zasielajte elektronicky (suchno@suchno.sk) alebo poštou na adresu: SÚCHNO, Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica do 31.10.2020.