Spomienka na Andreu Piovarčiovú Podhorskú

  • Home
  • Spomienka na Andreu Piovarčiovú Podhorskú

“Nič nerobí človeka ľudskejším ako láska k zvieratám.” – Henry Fielding

Na začiatku roka sme sa rozlúčili so skvelým človekom, ktorý nás tak nečakane a bez varovania opustil. 11. januára 2022 odišla do kynologického neba naša kamarátka, priateľka a zakladateľka chovateľskej stanice nemeckých ovčiakov ADRIANKA, pani Andrea Piovarčiová Podhorská.

Bola dlhoročnou chovateľkou nemeckých ovčiakov, venovala sa im už od roku 1987. V roku 1993 si založila chovateľskú stanicu SARON, ktorú roku v 1995 pri registrácií do FCI zmenila na ADRIANKA. 

Zakladateľkou jej chovu bola Tina v. Prinsenstee, ktorá pochádzala z Holandska a  prvý vrh „A-1“ sa narodil v roku 1997. Po vrh „S-3“ odchovala spolu 74 vrhov.

Nesmierna ľudská obetavosť a láska k plemenu nemecký ovčiak priniesli tisíce kilometrov prejdených na cestách za krytím a veľa najrôznejších akcií, výstav, skúšok, pretekov či tréningov…

Ako členka a tajomníčka KK Sĺňava bola aktívna pri usporiadavaní skúšok, klubových akcií a v posledných rokoch aj bonitácií NO. Bola vždy ústretová, s ochotou pomôcť ostatným členom pri prípravách na skúšky alebo výstavy. Novým členom s radosťou a trpezlivosťou pomáhala vstúpiť do tajov kynológie a odovzdávala svoje dlhoročné skúsenosti.

V roku 2007 bola jednou z hlavných organizátorov HŠV v Piešťanoch – pamätáme si to, ako by to bolo včera. Bolo krásne slnečné počasie, prišli účastníci zo všetkých okolitých štátov, aby pred zahraničnými rozhodcami pánom R. Maiom a F. Goldlustom vystavili najlepších jedincov zo svojich chovov.

Andrejkinu iniciatívu a obetavosť s nemeckými ovčiakmi ocenilo tiež SÚCHNO v roku 2019 – pri príležitosti 30 rokov SÚCHNO ocenenie za šírenie dobrého mena SÚCHNO na Slovensku a v zahraničí.  Na takéto a mnoho ďalších akcií budeme vždy radi a s úsmevom spomínať.

Strávili sme spolu veľa rokov. Naše slabé a silné stránky sa vzájomne dopĺňali.  Zdieľali sme spoločné hodnoty, záujmy a radosť z úspešného chovu našich nemeckých ovčiakov. Poznali sme ju ako príjemného a priateľského človeka, ktorý šíril okolo seba dobrú, pozitívnu náladu. Navždy si budeme pamätať jej usmievavé oči.

Bola si bezpochyby skvelá manželka, dobrá mamička a človek s veľkým srdcom, ktorý miloval zvieratá, najviac kone a psy.

Neodišla si, zostávaš tu medzi nami, aj pre tieto Tvoje Adrianky, ktoré i naďalej zostávajú v našich spomienkach a v našich chovoch … 

Tvoji kamaráti a priatelia