Propozície OV NO – Pobedim

 • Home
 • Propozície OV NO – Pobedim

KK POBEDIM A SÚCHNO

Vás pozývajú na

OBLASTNÚ VÝSTAVU

NEMECKÝCH OVČIAKOV

9.5.2020

Miesto konania: Beckov (Areál firmy KLIMAT)

Rozhodca: Wilhelm Nordsieck (SV)

Registrácia: 8:00-8:45

Začiatok: 9:00

1. uzávierka: 24.4.2020

2. uzávierka: 1.5.2020

Poplatky:

1.uzávierka – 8€ za prvého psa, 6€ za každého ďalšieho psa

2.uzávierka – 10€ za každého psa

Platba na mieste výstavy je spoplatnená podľa 2. uzávierky

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode, splnenie podmienok účasti v triede dospelých + doklad o úhrade.

Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením svojho mena a adresy v katalógu.

Prihlášky zasielajte:

 • e-mailom: kkpobedimkk@gmail.com
  bankové spojenie: IBAN: SK08 8330 0000 0028 0108 7088
  BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
 • poštou: Diana Hausknechtová
  Rakoľuby 259
  916 31 Kočovce
  0903 132 385

  Tešíme sa na Vašu účasť!