Pozvánka na oblastnú výstavu KK Závod

  • Home
  • Pozvánka na oblastnú výstavu KK Závod

Kynologický klub ZÁVOD Vás srdečne pozýva na Oblastnú výstavu nemeckých ovčiakov.

Termín konania: 19.6.2021

Rozhodca: Ing. Karel STROUHAL / ČR

Miesto konania: Výcvikový areál KK ZÁVOD  (vedľa areálu firmy KOVEL )

Prezentácia: 07:30- 08:45 hod

Začiatok výstavy: 09:00 hod

Uzávierka prihlášok:  14.6.2021

Štartovné: 8 €/ prvý pes 6 € / každý ďalší pes

Štartovný poplatok môžete do uzávierky zaslať na IBAN : SK51 0200 0000 0031 6347 2057 alebo poštovou poukážkou na adresu: Adriana KOŽUCHOVÁ, Vajanského 363/12, 901 01 MALACKY

Kontaktný email : kozuch.m@azet.sk

Do poznámky/ správy pre adresáta uviesť meno psa, za ktorého je poplatok uhrádzaný. Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa+ doklad o úhrade štartovného poplatku. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením svojho mena a adresy v katalógu výstavy. Veterinárne ustanovenia: platné očkovanie v zmysle veterinárnych nariadení.

Tešíme sa na Vašu účasť.