Pozvánka na bonitáciu KK Závod

  • Home
  • Pozvánka na bonitáciu KK Závod

Kynologický klub ZÁVOD Vás srdečne pozýva na Bonitáciu nemeckých ovčiakov.
Termín konania: 20.6.2021
Rozhodca: Mgr. Ivan KOČAJDA / SR
Figurant : Martin BARJAK
Miesto konania: Výcvikový areál KK ZÁVOD (vedľa areálu firmy KOVEL )
Prezentácia: 07:30- 08:45 hod
Začiatok bonitácie: 09:00 hod
Uzávierka prihlášok: 14.6.2021
Štartovné: 12 €

Štartovný poplatok môžete do uzávierky zaslať na IBAN : SK51 0200 0000 0031 6347 2057
alebo poštovou poukážkou na adresu: Adriana KOŽUCHOVÁ, Vajanského 363/12, 901 01 MALACKY
Kontaktný email : kozuch.m@azet.sk

Do poznámky/ správy pre adresáta uviesť meno psa, za ktorého je poplatok uhrádzaný.
Prihláškou na bonitáciu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa+ doklad o úhrade štartovného poplatku.

Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením svojho mena a adresy v katalógu bonitácie.
Veterinárne ustanovenia: platné očkovanie v zmysle veterinárnych nariadení.
Tešíme sa na Vašu účasť .