OZNAM – ZVOD PLEMENNÍKOV

  • Home
  • OZNAM – ZVOD PLEMENNÍKOV

Odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru plánoval dňa 26. októbra 2019 zorganizovať Zvod chovných psov a súk plemena nemecký ovčiak s medzinárodnou účasťou.

Z dôvodu zvýšeného výskytu infekčného ochorenia psov vyhlásil hlavný veterinárny lekár Ministerstva vnútra Slovenskej republiky karanténne opatrenia na zabránenie šírenia a prenosu ochorenia v podmienkach Policajného zboru, ktorých súčasťou je aj zákaz účasti služobných psov na hromadných akciách. Na základe uvedených skutočností odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru a Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov ruší Zvod chovných psov a súk plemena nemecký ovčiak v horeuvedenom termíne.

O náhradnom termíne konania zvodu bude kynologická verejnosť informovaná v dostatočnom časovom predstihu v Novinách kynológov a na internetovej stránke Slovenskej únie chovateľov nemeckých ovčiakov.