OZNAM

PPZ a SÚCHNO, z dôvodu zákazu Ústredného krízového štábu SR organizovať podujatia v súvislosti so šírením infekčného nákazového ochorenie COVID -19

ruší

Výstavu – 25.03.2020 – Malé Leváre

Bonitáciu – 26.03.2020 – Malé Leváre