Oblastná výstava NO

  • Home
  • Oblastná výstava NO

Kynologický klub Slovenský raj – Smižany Vás srdečne pozýva na Oblastnú výstavu NO
Dátum konania: 2.10.2021
Miesto konania: areál KK Slovenský raj – Smižany
Rozhodca: Silvia Lisoňová
1. uzávierka: 10.09.2021, za prvého psa 8eur, za každého ďalšieho 6 eur
2. uzávierka: 17.09.2021, za každého psa 10 eur
Prezentácia: 7.30 – 8.45 hod.
Začiatok akcie: 9.00 hod.

Prihláškou sa rozumie čitateľná fotokópia PP (všetky strany) a pracovnej knižky (ak ju pes má), fotokópia dokladu o zaplatení a zaradenie do triedy na výstavu. Doporučujem dopísať aj telefónne číslo, príp. iný kontakt, v prípade potreby Vás budeme kontaktovať. . Nečitateľné a nekompletné prihlášky nebudú akceptované!!!! Po 2. uzávierke nebude akceptovaná žiadna prihláška!!!! Poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou na adresu, platba cez účet nie je možná!!!!!

Účasť na výstave povolená len v rámci platných COVID opatrení, predpoklad je OTP, pre aktuálne zmeny sledujte web stránku alebo FB stránku.

V prípade, že sa výstava neuskutoční z dôvodu Corona opatrení, bude Vám poplatok vratený po odčítaní sumy za poštovné.

Kontakt: MVDr. Kristína Kovaľová, Tatranská 33, Smižany, 053 11,
mail: seychely1@centrum.sk, tel: 0905 903 102

Viac info ako aj priebežné info na: www.kkslovenskyraj.wixsite.com alebo na Facebooku / Kk Slovenský raj – Smižany / podujatia/ Oblastná výstava NO

Veterinárne podmienky: platné očkovania proti infekčným ochoreniam a besnote, ostatné v zmysle platných veterinárnych predpisov.
Tešíme sa na Vás!!