Oblastná výstava NO Štrba

  • Home
  • Oblastná výstava NO Štrba

Obecný kynologický klub Štrba Vás pozýva na Oblastnú výstavu nemeckých ovčiakov v obci Štrba.

Dátum konania: 14.5.2022

Miesto konania: futbalový štadión Štrba

Rozhodca: Jiří Zavadilík /CZ/

Registrácia: 8:00 – 8:45

Začiatok posudzovania: 9:00

Uzávierka prihlášok: 9.5.2022

Poplatky: 8 € za prvého psa, 6 € za každého ďalšieho psa (prosíme zaslať na adresu Jozef Keťo)

Prihlášky je potrebné zasielať na mailovú adresu: jozef.keto@gmail.com, prípadne poštou na Jozef Keťo, Záhradnícka 232, 059 91 Veľký Slavkov

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa, splnenie podmienok účasti v triede dospelých, plus doklad o úhrade výstavného poplatku.

Rozdelenie tried: dorast I. 6-9 mesiacov, dorast II. 9-12 mesiacov, mladých 12-18 mesiacov, dospievajúcich 18-24 mesiacov, dospelých nad 24 mesiacov (podmienkou účasti v triede dospelých je platný RTG DBK+DLK a skúška z výkonu podľa skúšobných poriadkov FCI)

Tešíme sa na Vašu účasť!