Oblastná výstava NO – Kynologický klub Slovenský raj-Smižany

 • Home
 • Oblastná výstava NO – Kynologický klub Slovenský raj-Smižany

Vás srdečne pozýva na Oblastnú výstavu NO
Dátum konania: 09.09.2023


Miesto konania: areál KK Slovenský raj – Smižany


Rozhodca: Silvia Lisoňová

 1. uzávierka: 18.08.2021, za prvého psa 15eur,za každého ďalšieho psa 10 eur
 2. uzávierka: 25.08.2021, za prvého psa 15eur,za každého ďalšieho psa 10 eur
  Prezentácia: 7.30 – 8.45 hod.
  Začiatok akcie: 9.00 hod.
  Prihláškou sa rozumie čitateľná fotokópia PP (všetky strany) a pracovnej knižky
  (ak ju pes má), fotokópia dokladu o zaplatení a zaradenie do triedy na výstavu.
  Doporučujem dopísať aj telefónne číslo, príp. iný kontakt, v prípade potreby Vás
  budeme kontaktovať. . Nečitateľné a nekompletné prihlášky nebudú akceptované!!!!
  Po 2. uzávierke nebude akceptovaná žiadna prihláška!!!! Poplatok je potrebné
  uhradiť poštovou poukážkou na adresu, platba cez účet nie je možná!!!!!
  Kontakt: MVDr. Kristína Kovaľová, Tatranská 33, Smižany, 053 11,
  mail: seychely1@centrum.sk, tel: 0905 903 102
  Viac info ako aj priebežné info na: www.kkslovenskyraj.wixsite.com alebo na
  Facebooku / KK Slovenský raj – Smižany / podujatia/ Oblastná výstava NO
  Veterinárne podmienky: platné očkovania proti infekčným ochoreniam a besnote,
  ostatné v zmysle platných veterinárnych predpisov.
  Tešíme sa na Vás!!