Manuál – organizácia bonitácie NO

 • Home
 • Manuál – organizácia bonitácie NO

Manuál k samotnému  výkonu a priebehu bonitácie počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19.

 • V prechodnom období počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, je možné vykonávať bonitáciu len v obmedzenom počte t j. 40 jedincov na jeden deň .
 • V prechodnom období počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, je možné vykonávať bonitáciu bez divákov so zabezpečením vykonávania videozáznamu z uvedenej akcie  .
 • V prechodnom období počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, sa na bonitácii s jedným jedincom môže zúčastniť iba jeden psovod
 • V prechodnom období počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, je možné u jedincov, ktorí nemajú absolvovanú výstavu obdŕžať od bonitačného komisára aj výstavné ohodnotenie – známku, teda ohodnotenie exteriéru, titul a poradie sa nezadáva  .
 • V prechodnom období počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, budú prihlásený jedinci nastupovať na hodnotenie podľa zverejneného harmonogramu. Samotný výkon bonitácie bude vykonaný tak, že v danom časovom období podľa harmonogramu jedince nastúpia do výstavného kruhu, psovod vo výstavnom kruhu odovzdá všetky listinné materiály oprávňujúce účasť na bonitácii/ rebonitácii ( PP, potvrdenie o výstave, potvrdenie o skúške a pod.) Bonitačný komisár vykoná všetky úkony ktoré sa v kruhu vykonávajú, ľahostajnosť k výstrelu, kontrola chrupu, kontrola semenníkov u psov, meranie váženie a samotný popis jedinca a taktiež vykoná skúšku povahy ( ľahostajnosť k osobám, reakcie  na váženie meranie a podobne – prvá známka povahy v bonitačnom kóde – pred lomítkom). Bonitačný komisár poznamená do bonitačnej karty kód a psovod so psom výstavný kruh opustí. Keď bonitačný komisár posúdi celú skupinu  vykoná sa skúška povahy teda prepad spoza plenty a zadržanie s protiútokom. Po tomto výkone bonitačný komisár zadá ďalšie známky povahy do bonitačného kódu , tieto zapíše do Bonitačnej karty. Psovodovi bonitačný komisár odovzdá potvrdenie o absolvovaní  bonitácie/ rebonitácie , psovod si toto prevezme a opustí miesto, teda v ďalšom čase sa už na akcii nezdržiava už ani ako divák.
 • Psovodi v kruhu používajú ochranné rúška a taktiež pri predvádzaní psa počas skúšky povahy používa ochranné rúško.
 • Organizátor bonitácie nemôže počas akcie poskytovať účastníkom žiadnu stravu a vytvára podmienky tak aby boli dodržiavané všetky hygienické usmernenia Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s pandémiou COVID 19.
 • Organizátor zabezpečí vo výstavnom kruhu, ako aj mimo neho na viditeľnom mieste dezinfekčný roztok pre potreby účastníkov bonitácie
 • Šatne, ako ani toalety pre účastníkov bonitácie nie sú prístupné
 • Účastníci bonitácie dodržujú od seba dostatočný odstup a zgrupovanie do skupiniek je zakázané
 • ZAKAZUJE sa účasť osobám ktoré majú príznaky ochorenia COVID 19 – zvýšená horúčka a podobne,
 • Rozhodca – bonitačný komisár má právo pri nedodržiavaní hygienických alebo iných pokynov bonitáciu prerušiť a jedinca ktorého psovod organizačné ustanovenie nedodržuje respektíve ignoruje neposúdiť.