Dôležité upozornenie pre potencionálnych záujemcov o Universalsieger 2019

  • Home
  • Dôležité upozornenie pre potencionálnych záujemcov o Universalsieger 2019

Upozorňujeme potencionálnych záujemcov o účasť na Universalsieger 2019 v Nantwich, Anglicko, aby si vo vlastnom záujme zabezpečili sérologické vyšetrenie besnoty. Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistuje dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o Brexite nie je jasné, aké budú podmienky vstupu do Veľkej Británie alebo nariadenia o opätovnom vstupe do EÚ po 29.marci 2019. Je možné, že pre cestu sa bude vyžadovať sérologické vyšetrenie besnoty /titer/. Nesmie sa zamieňať s vakcináciou proti besnote, ale mal by sa stanoviť stav protilátok psa.

Toto vyšetrenie sa musí vykonať najmenej 30 dní po očkovaní a najmenej 3 mesiace pred vstupom a musí sa vykonať vo vhodnom laboratóriu. WUSV Universalsieger sa uskutoční začiatkom júna 2019 a vzhľadom na uvedené 3 mesiace by sa toto vyšetrenie malo uskutočniť najneskôr do konca februára.