Bonitácia Rohožník

  • Home
  • Bonitácia Rohožník

KK Rohožník usporiada dňa 3.12.2023 bonitáciu nemeckých ovčiakov na cvičisku KK Rohožník.

Začiatok: 10,00 hod.

Bonitačný komisár: Milan Huľo

Figurant: Martin Barjak

Uzávierka prihlášok do 29.11.2023

Kontakt: Gabriela Salaiová, 0903 468 004, vla333@msn.com