Bonitácia NO – KK Štrba 29.05.2022

  • Home
  • Bonitácia NO – KK Štrba 29.05.2022

OBECNÝ KYNOLOGICKÝ KLUB ŠTRBA si Vás dovoľuje pozvať na BONITÁCIU NO

TERMÍN KONANIA: 29.05.2022
MIESTO KONANIA: Futbalový štadión ŠK-Štrba
PREZENTÁCIA: od 7:30 do 8:30 hod.
ZAČIATOK: 9:00 hod.
BONITAČNÝ KOMISÁR: Ján Sudimák
FIGURANTI: Dávid Štofaník, Lukáš Vanta
POPLATOK: 12,- € za psa
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 20.05.2022

Prihlášky a štartovné posielajte na adresu:

Ján Garajček
29.januára 634
05938 Štrba
e-mail: jan.garajcek@gmail.com
tel.: +421903901857

Prihláškou na bonitáciu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa, výstavné ocenenie, potvrdenie o vykonanej skúške a údaje o majiteľovi + doklad o zaplatení.

Prihláška je platná len po zaplatení štartovného poplatku na uvedenú adresu.

Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas so zverejnením osobných údajov v katalógu.

Veterinárne ustanovenia: Platné očkovanie a potvrdenie prechod do iného okresu v zmysle všeobecných predpisov SR.

Tešíme sa na Vašu účasť.