Bonitácia – Lučenec

  • Home
  • Bonitácia – Lučenec

Propozície

ZO Kynologický klub Lučenec

si Vás dovoľuje pozvať na

BONITÁCIU NEMECKÝCH OVČIAKOV

Dátum:  14. marec 2020

Miesto konania: Lučenec, Kynologické cvičisko ZO – za železničnou 

                          stanicou , ulica Skladišná, smer obec Vidiná

Rozhodca:  Albín Majsniar

Figurant :    Ladislav Baláž

Prihlášky : zasielajte poštou na adresu: Mgr. Juraj Štaudinger,

                 L. Svobodu 28, Lučenec 98401,  ( prihláškou sa rozumie   

                 aktuálna kópia preukazu pôvodu, kópia potvrdenia

                 o vykonanej skúške, potvrdenia o účasti na výstave)

                 neúplné materiály nebudú akceptované a jedince nebudú

                 na bonitáciu pripustené

Štartovné 10,-€

Uzávierka: 9. marec 2020

Všeobecné podmienky : Bonitácie sa môžu zúčastniť psa a suky     

                                       ktoré splnili všetky podmienky účasti na

                                       bonitácii podľa platných predpisov SÚCHNO 

Tešíme sa na Vašu účasť!